Kabouter Pierelier

Kabouter Pierelier

Kabouter Pierelier is vanwege het grote succes opnieuw te zien op 19 mei 2011 om 18.55 u. bij Man bijt hond op nederland 2 !!!!!

Met zijn kleine gestalte is Kabouter Pierelier al ruim 15 jaar op stap. In zo’n 3000 binnen- en buitenvoorstellingen vierde hij samen met de kinderen het wonder van het leven, de natuur, maar vooral ook van ieders unieke, eigen bestaan. Hij doet dat op een speelse en muzikale wijze.

Pierelier schept een ruimte, waarin zich voor ieder kind ongekende uitdagingen aandienen. Dit geldt ook voor de meer teruggetrokken kinderen of kinderen met bepaalde gedragsstoornissen. In zijn spel gaat hij spontaan in op wat er gebeurt en vooral ook op het specifieke gedrag van het kind. Hij raakt, spiegelt emoties, laat kinderen vertellen, dansen, zingen, schreeuwen, lachen….. Zelf speelt hij graag op allerlei soorten muziekinstrumenten (trekharmonica, fluiten, trommels) en hij is een bijzondere stemkunstenaar. Hij spreekt samen met de kinderen in vogeltaal. Zijn spel is eenvoudig, maar steeds weer opnieuw verrassend. Hij laat het vaak stil worden en het applaus gaat tot slot naar het kind.

“Zien jullie dat ? Horen jullie dat ?
Dit hoor je hem vaak zeggen. Hij zingt namen en vaak hoor je zijn : “Romperdepompompom….. Ik ben kabouter Pierelier en ik heb altijd plezier…..”. De hele wereld leeft in deze kabouter.

Login